Acte necesare divorțului de un cetățean străin

Deși nu e un eveniment plăcut, din păcate uneori ajungem să realizăm că o relație nu mai merge. De orice fel ar fi acea relație, oficializată sau nu, de cele mai multe ori este mai bine să se termine, decât ca partenerii să se chinuie să ducă o povară (poate mult spus, dar așa se întâmplă în momentul în care o relație devine o luptă).

Se pare că, la 23 de ani, a fost cazul să experimentez și eu acel moment. Nu am fost niciodată persoana care să facă ceva strict din obligație sau de ochii lumii, așa că am luat decizia că, la aproximativ 3 luni de la oficializarea relației, a fost cazul să și încheie. Cu durere și tristețe, dezamăgire și alte câteva sentimente deloc plăcute, am ales drumul ăsta.

Așadar, împărtășesc și din experiența asta cu oricine are nevoie de detalii 🙂 Hârtia primită de la starea civilă menționează următoarele:

Documente necesare cetățeanului străin pentru divorțul pe care administrativă:

– cerere tipizată de divorț – datată și semnată în fața ofițerului de stare civilă

– certificatul de naștere, original, cu apostilă/supralegalizat, sau după caz, copie xerox și traducere legalizată a acestuia

– certificatul de căsătorie, original și copie xerox

– documentul cu care se face dovada identității (valabil atât la data depunerii, cât și la data eliberării certificatului de divorț)

– declarație autentificată în fața ofițerului de stare civilă, în situația în care ultima locuință comună declarată nu este aceeași cu domiciliul sa reședința ambilor soți înscrisă în actele de identitate

– dosar din carton, cu șină

– taxă extrajudiciară de timbru în valoare de 2 lei de persoană, plătită la un oficiu poștal din sectorul 2, în contul RO35 TREZ 7022 1340 202X XXXX. (notă personală: eu m-am interesat la Starea Sivilă Sector 2, unde am și avut înregistrarea)

– taxa divorț administrativ – 500 RON, care se poate achita după cum urmează: – prin bancă cu ordin de plată, prin intermediul cardului bancar la sediile Direcției Venituri Buget Local Sector 2 din Bdul Gării Obor numărul 10 și numărul 14, prin intermediul Oficiilor Poștale CN Poșta Română. Cont IBAN: RO70 TREZ 7022 1180 250X XXXX / Beneficiar: Direcția Venituri Buget Local Sector 2 / Cod Fiscal: 13811802

– în cazul persoanelor care nu cunosc limba română, depunerea cererii de divorț se face în prezența unui traducător autorizat, se încheie un proces-verbal în acest sens.

Documentele cu care se face dovada identității pot fi, după caz:

1. pentru cetățenii Uniunii Europene sau Spațiului Economic European – documentul de identitate sau pașaportul emis de statul aparținător

2. pentru apatrizi – pașaport emis în baza Convenției privind statutul apatrizilor in anul 1954, însoțit de permisul de ședere temporar sau permanent, după caz

3. pentru cetățenii străini din state terțe – pașaportul emis de statul ai căror cetățeni sunt, în care să fie aplicată viza de intrare pe teritoriul României. Viza trebuie să fie valabilă atât la data depunerii, cât și la data eliberării certificatului de divorț

4. pentru cetățenii străini cărora li s-a acordat o formă de protecție în România – document de călătorie emis în baza Convenției de la Geneva din anul 1951, sau după caz, document de călătorie pentru străinii care au obținut protecție subsidiară-protecție umanitar condiționată

5. pentru cetățenii străini solicitanți de azil în România – pașaport emis de statul ai căror cetățeni sunt, însoțit de documentul temporar de identitate.

Programul de lucru este următorul: luni, marți, miercuri – 8.30-12.00 și 13.00-15.00, joi 8.30-12.00 și 13.00-18.30, iar vineri 8.30-13.30.

 

Acestea fiind zise, sper să nu fie cazul să ajungeți în cazuri de genul, dar și dacă da, să vă fie de folos lista de mai sus, să nu ajungeți să mai stați pe la ghișee degeaba. Și – multă fericire! 🙂